Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Μηχανής με δίπλωμα Αυτο

Οδήγηση μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το Νόμο 4784-16/3/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση η’, θ’, ι’ δίνεται η δυνατότητα οδήγησης μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου στις εξής τρείς περιπτώσεις:

  1. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ (50cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη και συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή προσθήκη κωδικού στο δίπλωμα.
  2. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας Α1 (125cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη, συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών και υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 5 μαθημάτων. Στην συνέχεια πρέπει να γίνει αλλαγή του διπλώματος σας ώστε να προστεθεί ο κωδικός 121.
  3. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας Α1 (125cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 4 έτη,
    κατοχής του διπλώματος μοτοποδηλάτου ΑΜ (50cc) πάνω από 4 έτη συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή προσθήκη κωδικού στο δίπλωμα.

Στην σχολή μας μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις 5 πρακτικές ώρες εκπαίδευσης καθώς και να αναλάβουμε την έκδοση της νέας άδειας οδήγησης με την προσθήκη του κωδικού 121.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα φωτοτυπία
  2. Δίπλωμα φωτοτυπία
  3. 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  4. Αριθμός ΑΦΜ
  5. Έγγραφα προς επικύρωση (παρέχονται από την σχολή)

Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟ εντός της Ελληνικής επικράτειας.