Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Ανανέωση διπλώματος

Αναθεώρηση διπλώματος

Έληξε το δίπλωμα σας; Γιατί να περιμένετε σε ουρές;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της ανανέωσης  διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ διπλωμα1

  1. Δίπλωμα
  2. Ταυτότητα
  3. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  4. 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  5. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από το γραφείο μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την ανανέωση του διπλώματος σας.