Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Νταλίκα

Δίπλωμα νταλίκας (Ε' κατηγορίας)

Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε δίπλωμα νταλίκας; Εμπιστευθείτε την εκπαίδευση σας στους έμπειρους εκπαιδευτές της σχολής μας. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης της σχολής αποσκοπεί στο ν’ ανταποκριθούν οι µαθητές της στις υψηλές απαιτήσεις των ελληνικών δρόμων και στοχεύει στο να τους καταστήσει ολοκληρωμένους οδηγούς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑTRUCK

  1. Ταυτότητα
  2. Δίπλωμα
  3. 2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Αίτηση (από την σχολή μας)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η έκδοση αδείας οδήγησης Ε΄κατηγορίας απαιτεί να είστε κάτοχος Γ’ κατηγορίας. Επίσης για την απόκτηση της εν λόγω κατηγορίας γίνεται ΜΟΝΟ με εξετάσεις οδήγησης.

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή του διπλώματος σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχάριων οδηγών, στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματική κυκλοφορία , σε όλους τους τύπους οδικών δικτύων ώστε ο μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα οδήγησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την έκδοση διπλώματος συρώμενου.