Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Κληρονομική

Μεταβίβαση οχήματος λόγω κληρονομιάς.

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣ

Θέλετε να μεταβιβάσετε το όχημα σας λόγο κληρονομιάς ; Γιατί να περιμένετε σε ουρές;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της μεταβίβασης  για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητες κληρονόμων
  3. Α.Φ.Μ. κληρονόμων (σε έντυπο)
  4. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
  6. Πιστοποιητικό κληρονόμων (από την εφορία)
  7. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την μεταβίβαση.