Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Παρακράτηση

Άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣΈχετε παρακράτηση στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας και θέλετε να κάνετε άρση αυτής; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της άρσης παρακράτησης στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Υπ. δήλωση αντιπροσωπείας  (εξόφλησης)
  2. Φ.Ε.Κ. (αντιπροσωπείας)
  3. Άδεια κυκλοφορίας
  4. Ταυτότητα
  5. Βιβλιάριο μεταβολών (εάν πρόκειται για φορτηγό)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την άρση της παρακράτησης.