Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Δήλωση ABS

Δήλωση ABS

abs3

Θέλετε να δηλώσετε το ABS του όχημα σας  και δεν έχει δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της δήλωσης ABS στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα (εάν πρόκειται για εταιρεία , του διαχειριστή)
  3. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (εάν πρόκειται για εταιρεία)
  4. Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ισχύ, με περασμένο τον μηχανισμό του ABS)
  5. Τιμολόγιο εγκατάστασης
  6. Βεβαίωση εγκατάστασης (από το συνεργείο)
  7. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την δήλωση ABS.