Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Φορτηγό

Μεταβίβαση-ταξινόμηση φορτηγού

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣ

Θέλετε να μεταβιβάσετε το όχημα σας ; Γιατί να περιμένετε σε ουρές;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της μεταβίβασης  για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Βιβλιάριο μεταβολών
 3. Πινακίδες κυκλοφορίας
 4. Τιμολόγιο πώλησης (ή αγοράς αν είναι αγροτικό)
 5. Υπεραξία εφορίας (εάν υπάρχουν βιβλία Β’ κατηγορίας)
 6. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
 7. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
 8. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (εάν πρόκειται για εταιρεία)
 9. Ταυτότητα (εάν πρόκειται για εταιρεία , του διαχειριστή)
 10. Υπ. δήλωση-εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΠΡΟΣΟΧΗ :  1. Αν υπάρχει παρακράτηση απαιτείται το εγγραφό της άρσης

2. Βεβαίωση ABS (εάν είναι άνω των 3.500Τ), αλλιώς το Κ.Τ.Ε.Ο. να αναγράφει “αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης”.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 1. Ταυτότητα
 2. Βεβαίωση αντικειμένου εργασιών
 3. Υπ. δήλωση-εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)
 4. Βεβαίωση από την διεύθυνση υγιεινής (εάν υπάρχει σχέση με τρόφιμα)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την μεταβίβαση.