Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Απώλεια διπλώματος

Απώλεια, φθορά, κλοπή διπλώματος

Χάθηκε ή κλάπηκε το δίπλωμα σας; Γιατί να περιμένετε σε ουρές;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της απώλειας διπλώματος για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του διπλώματος σας.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑδιπλωμα1

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  3. 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  4. Υπ. δηλωση και εξουσιοδοτηση (από το γραφείο μας)
  5. Την δήλωση της αστυνομίας (εάν πρόκειται για κλοπή)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την επανέκδοση του διπλώματος σας.