Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

ΣΕΣΟ (POINT SYSTEM)

Επαναχορήγηση αδείας οδήγησης

Σας αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης από την τροχαία λόγω παραβάσεων; Η σχολή μας αναλαμβάνει την επαναχορήγηση της αδειάς οδήγησης σας γρήγορα και εύκολα μετά το πέρας της ποινής. Οι έμπειροι εκπαιδευτές μας θα φροντίσουν γι αυτό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑδιπλωμα1

  1. Ταυτότητα
  2. Βεβαίωση αφαίρεσης διπλώματος
  3. 2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

 

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή του διπλώματος σας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθηματα για την περίπτωση της αφαίρεσης διπλώματος,  παρόλα αυτά στην σχολή μας πραγματοποιούνται τμήματα θεωρητικής εκπαίδευσης και αν επιθυμείτε μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από αυτά.

 ΠΡΑΚΤΗΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα, παρόλα αυτά πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση οδηγών. Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται κυρίως στην ανατολική Θεσσαλονίκη και στην περιοχή που εξετάζονται οι οδηγοί που τους αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την επαναχορήγηση διπλώματος.