Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Μηχανής 125cc

Δίπλωμα δικύκλου 125cc (A1 κατηγορίας)

Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε δίπλωμα μηχανής; Εμπιστευθείτε την εκπαίδευση σας στους έμπειρους εκπαιδευτές της σχολής μας. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης της σχολής αποσκοπεί στο ν’ ανταποκριθούν οι µαθητές της στις υψηλές απαιτήσεις των ελληνικών δρόμων και στοχεύει στο να τους καταστήσει ολοκληρωμένους οδηγούς.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ cbf 125cc

  1. Ταυτότητα
  2. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  4. Αριθμός μητρώου ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.α.)
  5. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από το γραφείο)

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν είστε ήδη κάτοχος  διπλώματος αυτοκινήτου απαιτούνται 2 φωτογραφίες.

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων όπως και του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών, εώς και την παραλαβή του διπλώματος σας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας  πραγματοποιούνται στην σχολή μας, στα θεωρητικά μαθήματα γίνεται επεξήγηση όλου του βιβλίου με σκοπό την εμπέδωση του ΚΟΚ. Τα μαθήματα γίνονται σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων με ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων. Στην αίθουσα θεωρίας υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχαρίων οδηγών, στις πίστες εκπαίδευσης δικύκλων, αλλά και στο δρόμο σε πραγματική κυκλοφορία ώστε ο μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα οδήγησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την έκδοση διπλώματος μηχανής.