Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Φορτηγό

Δίπλωμα φορτηγού (Γ' κατηγορίας +ΠΕΙ)

Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε δίπλωμα φορτηγού; Εμπιστευθείτε την εκπαίδευση σας στους έμπειρους εκπαιδευτές της σχολής μας. Το πρόγραµµα εκπαίδευσης της σχολής αποσκοπεί στο ν’ ανταποκριθούν οι µαθητές της στις υψηλές απαιτήσεις των ελληνικών δρόμων και στοχεύει στο να τους καταστήσει ολοκληρωμένους οδηγούς.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑlorry

  1. Ταυτότητα
  2. Δίπλωμα
  3. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Βιβλιάριο ασθενείας
  5. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  6. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  7. Αίτηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή του διπλώματος σας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα υποχρεωτικά μαθήματα θεωρίας  πραγματοποιούνται στην σχολή μας, στα θεωρητικά μαθήματα γίνεται επεξήγηση όλου του βιβλίου με σκοπό την εμπέδωση του ΚΟΚ. Τα μαθήματα γίνονται σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων με ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων. Στην αίθουσα θεωρίας υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχαρίων οδηγών, στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματική κυκλοφορία σε όλους τους τύπους οδικών δικτύων ώστε ο μαθητής να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα οδήγησης.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την έκδοση διπλώματος φορτηγού.