Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Άδεια τρέυλερ

Άδεια έλξης τρέυλερ, σκάφους, κοτσαδόρου

Έλκετε με το όχημα σας τρεύλερ μπαγαζιέρα ή σκάφος; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την  έκδοση άδειας ρυμούλκησης από το όχημα σας  στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της αδείας ρυμούλκησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΕΥΛΕΡ

 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΛΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 3. Την παλαιά άδεια έλξης με το ταμπελάκι
 4. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)
 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλητή αγοραστή από την εφορία για την αγοραπωλησία του τρέυλερ.
 6. Απόδειξη πληρωμής του τέλους χαρτοσήμου στην εφορία(3,6% της αξίας πώλησης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η σχολή μας ΔΕΝ μπορεί να αναλάβει και την αγοραπωλησία στην εφορία.

 • ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ (αν δεν υπάρχει παλαιά άδεια)
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας
 3. Υπ. δήλωση, εξουσιοδότηση και αίτηση (από την σχολή μας)
 4. Διαστάσεις του τρέυλερ (πλάτος, ύψος, μήκος, βάρος)
 5. Τιμολόγιο αγοράς
 6. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
 • ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ (εισαγωγής, με ξένη άδεια έλξης)
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 3. Πιστοποιητικό εκτελωνισμού
 4. Ξένη άδεια κυκλοφορίας τρέυλερ
 5. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την έκδοση άδειας ρυμούλκησης.