Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Οριστική διαγραφή

Οριστική διαγραφή Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Δ.Ι.Χ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

Θέλετε να διαγράψετε οριστικά το οχήματος σας; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της οριστικής διαγραφής του οχήματος  για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση του σχετικού εγγράφου .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα
 3. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
 4. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
 5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Φ.Ι.Χ.

 1. Άδεια καυκλοφορίας
 2. Βιβλιάριο μεταβολών
 3. Ταυτότητα
 4. Πινακίδες κυκλοφορίας
 5. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
 6. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (για τις εταιρείες)
 7. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Δ.Ι.Χ.

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα
 3. Πινακίδα κυκλοφορίας
 4. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
 5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
 6. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την οριστική διαγραφή.