Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Μηχανής

Μεταβίβαση μηχανής

cb 400ccΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  4. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
  5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  3. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.