Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Αλλαγή χρώματος

Αλλαγή χρώματος αυτοκινήτου, μηχανής

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Έχετε αλλάξει χρώμα στο όχημα σας  και δεν έχει δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας και θέλετε να το δηλώσετε; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της δήλωσης νέου χρώματος στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  4. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την δήλωση νέου χρώματος.