Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Αυτοκινήτου

Μεταβίβαση αυτοκινήτου, μηχανής

ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑΣ

Θέλετε να μεταβιβάσετε το όχημα σας ; Γιατί να περιμένετε σε ουρές;  Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της μεταβίβασης  για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  4. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
  5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  3. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία της σχολής για περαιτέρω διευκρινίσεις  σχετικά με την μεταβίβαση.