Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Καντίνας

Μεταβίβαση καντίνας

ΚΑΝΤΙΝΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Βιβλιάριο μεταβολών
  3. Ταυτότητα (αγοραστή-πωλητή)
  4. Βεβαίωση περί αντικειμένου εργασιών (από την εφορία)
  5. Βεβαίωση καταλληλότητας κινητής καντίνας (από την διεύθυνση δημόσιας υγείας)
  6. Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας (εφορία)
  7. Προέγκριση χορήγησης αδείας άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπόρου
  8. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  9. Βεβαίωση ABS (εάν είναι άνω των 3.500Τ), αλλιώς το Κ.Τ.Ε.Ο. να αναγράφει ”αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης”.
  10. Υπ. δηλώσεις- εξουσιοδοτήσεις (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της άδειας καντίνας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.