Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

Προσθήκη κωδικού 121

Οδήγηση μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4784-16/3/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρο 54 παρ. 2 περίπτωση η’, θ’, ι’ δίνεται η δυνατότητα οδήγησης μηχανής με δίπλωμα αυτοκινήτου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ στις εξής τρείς περιπτώσεις:

 1. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ (50cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη και συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή προσθήκη κωδικού στο δίπλωμα.
 2. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας Α1 (125cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη, συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών και υποχρεωτικής πρακτικής εκπαίδευσης τουλάχιστον 5 μαθημάτων. Στην συνέχεια πρέπει να γίνει αλλαγή του διπλώματος σας ώστε να προστεθεί ο κωδικός 121.
 3. Για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας Α1 (125cc) υπό την προυπόθεση κατοχής του διπλώματος αυτοκινήτου πάνω από 4 έτη,
  κατοχής του διπλώματος μοτοποδηλάτου ΑΜ (50cc) πάνω από 4 έτη συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών. Δεν απαιτείται καμία αλλαγή ή προσθήκη κωδικού στο δίπλωμα.

** Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις ισχύουν ΜΟΝΟ εντός της Ελληνικής επικράτειας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ταυτότητα φωτοτυπία
 2. Δίπλωμα φωτοτυπία
 3. 1 Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
 4. Αριθμός ΑΦΜ
 5. Έγγραφα προς επικύρωση (παρέχονται από την σχολή)
 6. Πραγματοποίηση 5 ωρών διδασκαλίας