Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε : 2310311140

 Νέα

May 27, 2013
Αλλαγή περιοχής εξετάσεων

DRIVING SCHOOL

Σήμερα έγινε γνωστό από την  διεύθνση συγκοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης ότι : Από τις 3/6/2013 καταργούνται  οι παλιές αφετηρίες πρακτικών εξετάσεων της Aνατολικής Θεσσαλονίκης όπως Νέα Κρήνη, Αγ. Γιάννης, Ποσειδώνιο, Κων/τικα.

Από δευτέρα 3/6/2013 όλες οι περιοχές εξέτασης της Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα έχουν ώς αφετηρία το ΙΚΕΑ.

Comments are closed.